Tiếng Anh Thiếu Niên

Chương trình NS Teens dành cho các em từ 10-16 tuổi được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các em
 giao tiếp lưu loát bằng Anh ngữ ở cấp độ cao, học tốt chương trình Anh ngữ ở trường phổ thông và
 tự tin hội nhập vào nền giáo dục thế giới.

Khung chương trình:

Trung tâm tổ chức kiểm tra đầu vào và tư vấn miễn phí dự trên tiêu chuẩn của Đại học Cambridge. Học viên có thể  đăng ký học thử tại các lớp đang hoạt động tại Trung tâm (thời gian 1 buổi)