Tiếng Anh Thiếu Nhi

Chương trình NS Kids dành cho các em từ 6 -11 tuổi được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng nghe nói; học tốt chương trình tiếng
Anh ở trường phổ thông và tự tin, đạt được kết quả cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế 
Cambridge Starters, Movers ...

Khung chương trình:

Trung tâm tổ chức kiểm tra đầu vào và tư vấn miễn phí dựa trên tiêu chuẩn của Đại học Cambridge.

Học viên có thể  đăng ký học thử tại các lớp đang hoạt động tại Trung tâm (thời lượng 1 buổi).