New Space chi nhánh Kỳ Anh

Địa chỉ : Số 1, Đường 3/2, Phường Sông Trí, T.X Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Điện thoại : +84 976 984 756 - 84 91 173 85 85