New Space chi nhánh Cẩm Xuyên

Số 58, Đường Nguyễn Đình Liễn, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Điện thoại : +84 944 556 055 - 01632 798 798