New Space TP Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 103, Đường Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Điện thoại : 0393 686 333 - 0989 35 66 35